Informacje

Program "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - działanie 3.4.2 POKL realizowany na zasadach programu Leonardo da Vinci - staże
Tytuł projektu Doświadczenie zdobyte na europejskim rynku pracy poprzez staż zagraniczny - bezcenne.
Beneficjenci I gr.: 15 ucz. klas III INF (rok szkolny 2013/2014)
II gr.: 15 ucz. klas III INF (rok szkolny 2014/2015)
III gr.: 15 ucz. klas III - 8 EKO, 7 MECH (rok szkolny 2014/2015)
Miejsce praktyki I gr.: Hiszpania (Grenada) - hiszpańskie firmy informatyczne
II gr.: Hiszpania (Sewilla) - hiszpańskie firmy informatyczne
III gr.: Irlandia (Cork) - irlandzkie firmy ekonomiczne, mechaniczne, mechatroniczne
Zakwaterowanie hostel (gr. I), rodziny hiszpańskie (II gr.), rodziny irlandzkie (III gr)
Czas trwania I gr.: 11.05.2014 - 07.06.2014 - 4 tyg. 
II gr.: 05.10.2014 - 01.11.2014 - 4 tyg.
III gr.: 04.01.2015 - 31.01.2015 - 4 tyg.
klasy informatyczne, ekonomiczne i mechatroniczne odbywają wtedy praktykę zawodową (2, 3 lub 4 tygodniową)
Rekrutacja uczestników wrzesień 2013 – styczeń 2014 (I i II gr.)
styczeń 2014 – kwiecień 2014 (III gr.)
Przygotowania styczeń 2014 – czerwiec 2014 (I i II gr.)
kwiecień 2014 – grudzień 2014 (III gr.)
Opłaty projekt całkowicie finansowany jest ze środków programu POKL (ramach działania 3.4.2) na zasadach programu  Leonardo da Vinci, co oznacza, że uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów
Pytania grzegorz.postrzech@zstio.bytom.pl (sala 10a