O projekcie

W projekcie uczestniczy czterdziestu pięciu (15 na grupę) uczniów odbywających praktykę w Hiszpanii (Grenada oraz Sewilla) i Irlandii (Cork). Są to uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących klas trzecich o kierunku technik informatyk, mechatronik i ekonomista. Staż grupy pierwszej odbył się wiosną 2014 roku (11.05.2014 - 07.06.2014), grupy drugiej jesienią 2014 roku (05.10.2014 – 01.11.2014). Grupy te złożone były wyłącznie z informatyków, dlatego praktyki odbyły się w firmach zajmujących się branżą informatyczną, w szczególności programowaniem, tworzeniem stron WWW, administrowaniem sieciami komputerowymi, serwisem sprzętu komputerowego. Trzecia grupa złożona z mechatroników i ekonomistów ZSTIO wyjedzie na staż na początku 2015 roku (04.01.2015 – 31.01.2015). Pracować oni będą w przedsiębiorstwach projektowych bądź usługowych powiązanych profilem działalności z ich kierunkami kształcenia. Głównym celem, dla którego uczniowie wyjechali w ramach stażu jest ich rozwój zawodowy, poznanie działania firm zagranicznych związanych z ich dziedziną nauczania, porównanie metod pracy przyjętych w Polsce z metodami stosowanymi w innych krajach europejskich, nabycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym i poznanie innych rozwiązań informatycznych. Dodatkową potrzebą jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów (w tym języka zawodowego) oraz poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej w tym kultury i organizacji pracy. Projekt ma zwrócić uwagę na poprawę europejskiej mobilności w ramach kształcenia zawodowego, poprawę współpracy pomiędzy placówkami lub instytucjami edukacyjnymi, ułatwienie rozwoju praktyk zawodowych, poprawę stopnia przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji zawodowych, wspieranie technologii informacyjnej w programach uczenia się przez całe życie oraz poprawę wymiaru europejskiego. Uczniowie wybrani zostali na podstawie określonych kryteriów w procesie rekrutacji. Większość uczniów stanowią osoby pełnoletnie. W projekt zaangażowani są nauczyciele szkoły, przygotowujący uczestników do wyjazdu za granicę, uwzględniając potrzeby merytoryczne, kulturowe oraz językowe. Staż został poparty odpowiednimi dokumentami, w tym Eurpass Mobility. Dokumenty te mają dla nas ogromną wartość, pomogą zdobyć w przyszłości dobrą pracę w kraju bądź zagranicą.
Ogólna ocena praktyk

Plakat
Wyjazd do Grenady to najlepszy wyjazd, na jakim byłem. Hiszpania to wspaniały kraj ze świetnymi ludźmi, a praca tam przyniosła mi wiele korzyści - doświadczenie, naukę języków, czy też poszerzenie horyzontów. Jeśli mógłbym tam zamieszkać, zgodziłbym się bez chwili wahania. Całość projektu była świetnie zorganizowana i nie mogę powiedzieć złego słowa. Zajęcia z języka hiszpańskiego, angielskiego, z geografii i historii regionu pomogły mi odnaleźć się, gdy byłem już na miejscu. 6+

~ Adam Strachanowski, pracował w DSIspain S.L.


Praktyki odbyte w Hiszpanii przyniosły mi duże doświadczenie na europejskim rynku pracy. Oprócz doświadczenia które zyskałem poznałem kulturę, znakomitych ludzi oraz świetne jedzenie. Dzięki wycieczkom, które były bardzo ciekawe rozszerzyłem swoje horyzonty. Ludzie są tam bardzo przyjaźnie nastawieni, a cała grupa się zintegrowała. Uważam że praktyki zagranicą to świetna okazja do nauki nowych rzeczy i sprawdzenia swoich umiejętności. Wyjazd był bardzo udany i dodał mi pewności siebie.

~ Marcin Magdziarz, pracował w Tecno Consolas


Pomijając wszystkie moje obawy związane z pierwszym lotem, innym językiem oraz zakwaterowaniem, to był najlepszy czas praktyk jaki mogłam sobie wymarzyć. Podszkoliłam swoje kompetencje zawodowe, umiejętności porozumiewania się językiem angielskim oraz zwiedziłam kawał świata. Oprócz tego poznałam kulturę i zwyczaje Irlandczyków. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam brać udział w tak ekscytującym doświadczeniu. Mogłam sprawdzić swoje umiejętności co dało mi więcej pewności siebie.

~ Małgorzata Strzoda, pracował w Tyrestop


Filmy